Zaznacz stronę

Od dnia 28 sierpnia 2015 obowiązuje ustawa – nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, wprowadzająca nowe zasady dotyczące ochrony zadrzewień i terenów zieleni. Nowy akt prawny zmienia zasady dot. usuwania drzew i krzewów. Ponadto ustawa modyfikuje procedurę przygotowania wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz wskazuje na dodatkowe warunki, w których uzyskanie zezwolenia nie będzie wymagane. Do najważniejszych zmian należą m. in.:

  • zdefiniowanie pojęć „drzewo”, „krzew”, „zadrzewienie”, „tereny zieleni”
  • zniesienie obowiązku uzuskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm wyniesie: 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego orz 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
  • zniesienie obowiązku uzuskania zezwolenia na usunięcie krzewów z ogrodów przydomowych oraz drzew i krzewów powalonych lub drzew złamanych przez wiatr (będą one mogły być usunięte przez właściwe służby lub po oględzinach pracownika urzędu gminy), oraz drzew i krzewów usuwanych w ramach akcji ratowniczych
  • zniesienie obowiązku uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów przez wszystkich właścicieli lokali spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (spełnienie tego wymogu przez dużę spółdzielnie było często bardzo skomplikowane)
  • wydawanie zezwolenia na wycinkę przez organ niezależny (marszałek województwa) w przypadku miast na prawach powiatu

Ustawa wprowadza szereg zmian w systemie opłat za usunięcie drzew lub krzewów, m.in.:

  • opłata zależna od wielkości obwodu pnia, gatunku drzewa (tempa przyrostu pnia na grubość) i lokalizacji
  • obowiązek opłaty za usuwanie drzew i krzewów na terenach przeznaczonych na cele budowlane
  • nienaliczanie opłat za usuwanie drzew o obwodzie 50 cm i 75 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego) oraz krzewów do 25 lat, które wyrosły na gruntach nieużytkowanych
  • nienaliczanie opłat dla drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • zmiany w sposobie wyliczenia opłat dla drzew wielopniowych – w tkich przypadkach za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni

Ponadto wprowadzono przepis definiujący dopuszczalne zabiegi w koronie drzew. Uwzględniono różne cele prowadzenia cięć w koronach drzew – usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa oraz wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.