Zaznacz stronę

Opłaty za usunięcie drzew – nowe niższe stawki

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów uległy istotnej zmianie. Tak wynika z ustaleń nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów. Rozporządzenie to weszło w życie dnia 29 sierpnia 2016. W najnowszym akcie prawnym ustalono nowe stawki za usunięcie drzew lub krzewów. W brzmieniu najnowszego rozporządzenia są one zależne, jak dotychczas, od obwodu drzew na wysokości 130 cm oraz od gatunku drzewa (podział na drzewa szybko rosnące, drzewa umiarkowanie rosnące, drzewa wolno rosnące oraz drzewa bardzo wolno rosnące).

    • Drzewa szybko rosnące (kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba).
    • Drzewa umiarkowanie rosnące (brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła – z wyjątkiem jodły koreańskiej. Kasztan jadalny, kasztanowiec – pozostałe gatunki, klon czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia – z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnik olbrzymi).
    • Drzewa wolno rosnące (ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb – z wyjątkiem dębu czerwonego. Grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka. Magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna)
    • Drzewa bardzo wolno rosnące (cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb – pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni)

Wprowadzono także współczynnik, dzięki któremu stawki za usunięcie drzew lub krzewów uzależnione zostały od miejsca, w którym rosną, co determinuje ich warunki wzrostu, funkcje które pełnią etc. Wartości współczynnika ustalono w oparciu o obserwacje sadzonek rosnących na różnych terenach. Dla poszczególnych terenów określono współczynnik różnicujący opłaty za usunięcie drzew:
1,3 – Teren uzdrowisk, obszar ochrony uzdrowiskowej lub teren nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
1,0 – Tereny zieleni
0,7 – Pozostałe tereny miast
0,5 – Pas drogowy dróg publicznych
0,4 – Pozostałe tereny wsi.
Zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie mają w lepszy sposób oddawać wartość kompensacji (czyli koszt odtworzenia) danego drzewa. W praktyce opłaty za usunięcie drzew w większości przypadków uległy obniżeniu – średnio o ok. 50% – jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Do pobrania nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów – stawki opłat za usunięcie drzew.