INWENTARYZACJA ZIELENI

inwentaryzacja drzew i krzewów - projekt gospodarki drzewostanem - ekspertyza dendrologiczna

OFERTA

 

 • Wykonujemy inwentaryzacje zieleni dla architektów, deweloperów, jednostek samorządu terytorialnego oraz inwestorów prywatnych.
 • Opracowujemy gospodarkę zielenią istniejącą wraz ze wszelkimi niezbędnymi elementami, takimi jak typowanie do wycinki drzew kolidujących z inwestycją, sposoby zabezpieczania drzew na placu budowy, wskazania do zabiegów pielęgnacyjnych, chirurgia drzew, projekt nasadzeń kompensacyjnych etc.
 • Wykonujemy wszelkie niezbędne pomiary drzew i krzewów; w razie potrzeby dysponujemy również możliwością precyzyjnego określenia lokalizacji drzew i krzewów w terenie (z dokładnością geodezyjną)
 • Oferujemy profesjonalne opinie i ekspertyzy dendrologiczne przy pomocy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. Szacujemy ryzyko, jakie mogą generować stare drzewa – wykorzystujemy do tego VTA (Visual Tree Assessment – wizualną ocenę statyki drzew), badamy obecność chorób i patogenów, oceniamy ubytki i uszkodzenia, analizujemy istniejące uwarunkowania środowiskowe
 • Sporządzamy wniosek o wycinkę wraz z tabelą opłat za usunięcie drzew i krzewów. Reprezentujemy Inwestora w procesie uzyskania zgody na wycinkę lub przesadzenie – do momentu uzyskania decyzji

Przedstawiamy również kompleksową ofertę w zakresie projektowania terenów zieleni – EMSIDE Architektura Krajobrazu

INWENTARYZACJA ZIELENI

 

Inwentaryzacja zieleni składa się z dwóch części:

część opisowa

 • zestawienie drzew – nazwy gatunkowe polskie i łacińskie
 • pomiary dendrometryczne – pierśnica, średnica korony, wysokość, powierzchnia (w przypadku krzewów)
 • stan zdrowotny/ fitosanitarny drzew i krzewów
 • zalecenia dotyczące pielęgnacji, określenie przeznaczenia drzew – do usunięcia luba zachowania

część graficzna

 • inwentaryzacja zieleni – mapa z określoną lokalizacją drzew i krzewów (najczęściej w skali 1:500)
 • oznaczenie liczbowe poszczególnych egzemplarzy lub grup drzew/ krzewów
 • gospodarka zielenią istniejącą

dokumentacja może zawierać ponadto:

 • określenie wieku drzew (w oparciu o metodę prof. Longina Majdeckiego), dendrochronologia
 • tabela z preliminarzem opłat z wycięcie drzew lub krzewów
 • lista drzew przeznaczonych do usunięcia bez dodatkowych opłat
 • szkic wniosku o wycinkę
 • projekt nasadzeń zastępczych

 

TECHNOLOGIE

Ekspertyza dendrologiczna

 • VTA (Visual Tree Assessment) – wizualna metoda oceny statyki drzewa
 • Badanie stanu zdrowotnego drzew z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu pomiarowego- rezystograf, tomograf, próby obciążeniowe – technologie nieinwazyjne
 • Szczegółowa dokumentacja fotograficzna
 • Określanie wieku drzew – rezystograf, metoda L. Majdeckiego

Zabezpieczanie i ochrona drzew

 • Technologie antykompresyjne – gleba strukturalna (structural soil), cele antykompresyjne – zabezpieczanie systemu korzeniowego przed skutkami zagęszczenia gruntu
 • Systemy napowietrzająco – nawadniający – zapewniający drzewom odpowiednie warunki do rozwoju
 • Ekrany przeciwkorzeniowe, systemy kierunkujące korzenie
 • Wiązania elastyczne – zabezpieczające przed rozłamaniem konarów/ przewodników

Pomiar drzew i krzewów

 • Tachimetr – umożliwiający precyzyjne określenie lokalizacji drzew w terenie
 • GNSS – lokalizacja drzew i krzewów w niesprzyjających warunkach terenowych
 • Inwentaryzacja zieleni z wykorzystaniem zdjęć lotniczych wykonanych przez drony

REFERENCJE

 

Nasz zespół tworzą profesjonaliści z szeroko pojętej architektury krajobrazu. Działamy z powodzeniem od roku 2008. Wiedza, doświadczenie i zamiłowanie do tego, co robimy, owocuje udaną współpracą z architektami, deweloperami, jednostkami samorządu terytorialnego, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz klientami indywidualnymi.

 

Wybrane realizacje:

 

 • Warszawa, ul. Magazynowa, inwentaryzacja zieleni – 140 drzew (2011, JEMS Architekci)
 • Warszawa, ul. Konstruktorska, inwentaryzacja zieleni – 76 drzew (2011, EPSTEIN Architekci)
 • Warszawa, Park Arkadia (11 ha), inwentaryzacja 753 drzew, krzewów i pozostałej szaty roślinnej (2012, KartGIS)
 • Warszawa, zakład „Czajka”, inwentaryzacja zieleni – 276 drzew (2013, MPWiK)
 • Bronów, zabytkowy park im. Marii Konopnickiej (8 ha), inwentaryzacja 1775 drzew i 97 krzewów (2014, Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu)
 • Dąbrowa Górnicza, ocena dendrologiczna 22 drzew przyulicznych (2014, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej)
 • Warszawa, ul. Okrężna (teren objęty ochroną konserwatorską), inwentaryzacja 230 drzew i krzewów (2014, MPWiK w Warszawie)
 • Lublin, Park Ludowy (16 ha), inwentaryzacja zieleni – 2300 drzew i krzewów (2014, Urząd Miasta Lublin)
 • Warszawa, ul. Brukselska (teren objęty ochroną konserwatorską), inwentaryzacja i uzyskanie zgody na wycinkę 4 drzew (2014, MPWiK w Warszawie)
 • Płock, kombinat Orlen, inwentaryzacja zieleni – 120 drzew (2015)
 • Giżycko, garnizon, (23 ha) inwentaryzacja drzew i krzewów (2015, RZI Olsztyn)
 • Piotrków Trybunalski, Park Belzacki, (5,2 ha) inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem – 1190 drzew i krzewów (2015, Urząd Miasta)
 • Radom, Park Obozisko, (4,7) inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem – 370 drzew i krzewów (2015, Urząd Miasta)
 • Warszawa, Włochy, inwentaryzacja zieleni z gospodarką drzewostanem – 35 drzew i krzewów (2016, MEDCOM Sp. z o.o.)

KONTAKT

 

502 735 835

emside@emside.pl

 

Emside Maciej Kolendowicz

ul. Pułku Baszta 4 lok. 9

02-649 Warszawa

NIP 951 209 31 56