Opłaty za usunięcie drzew – nowe niższe stawki

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ulegną istotnej zmianie. Tak wynika z ustaleń nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów. W praktyce opłaty za usunięcie drzew są niższe średnio o ok. 50%.

read more

Wniosek o wycinkę – przydatne informacje

Wniosek o wycinkę jest niezbędny do uzyskania zgody na usunięcie drzewa w przypadkach, o których mówi, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). Drzewa rosnące na prywatnej działce nie są zwolnione z takiego postępowania. Warto o tym pamiętać, by uniknąć kar wycinkę bez uzyskania wcześniejszej zgody.

read more

Zieleń przy budynku

Zieleń przy budynku w Warszawskich Włochach to przede wszystkim iglaki – modrzewie rosnące wzdłuż północnej granicy oraz trzy gatunki sosny. Na terenie rosną między innymi dwa okazałe dęby szypułkowe oraz buk pospolity.

read more

Inwentaryzacja dendrologiczna – park w Bronowie

Inwentaryzacja dendrologiczna wykonana w zabytkowym parku w Bronowie dała nam możliwość poznania ciekawego, wyróżniającego się imponującym starodrzewiem założenia. Zobaczcie sami jak wygląda to niezwykłe miejsce!

read more

Rewaloryzacja Parku Belzackiego

Rozpoczęliśmy rewaloryzację Parku Belzackiego w Piotrkowie Trybunalskim, ciekawego założenia krajobrazowego z drugiej połowy XIX. Obecnie trwa inwentaryzacja zieleni istniejącej – ciekawego starodrzewu, w skład którego wchodzi 7 pomników przyrody (w tym monumentalny buk pospolity i dąb błotny) oraz aleja grabowa.

read more

Drzewa nie wymagające zezwolenia na wycinkę

Ustawa o ochronie przyrody (z dnia 16 kwietnia 2004 r., z późn. zmianami) określa przypadki, w których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na wycinkę. Dla tych drzew i krzewów nie ma obowiązku sporządzania wniosku o wycinkę.

read more

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

Od dnia 28 sierpnia 2015 obowiązuje ustawa nowelizująca ustawę o ochronie przyrody, wprowadzająca nowe zasady dotyczące ochrony zadrzewień i terenów zieleni. Nowy akt prawny zmienia zasady dot. usuwania drzew i krzewów. Ponadto ustawa modyfikuje procedurę przygotowania wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz wskazuje na dodatkowe warunki, w których uzyskanie zezwolenia na wycinkę nie będzie wymagane.

read more